Tietosuojaseloste

Tervetuloakyytiin.fi -sivuston tietosuojaseloste:

 

1. Rekisterinpitäjä
Menevä Oy
Panimokatu 2A
00580 Helsinki

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Käyttäjärekisteripäällikkö
Menevä Oy
Panimokatu 2A
00580 Helsinki

3. Rekisterin nimi
Tervetuloakyytiin.fi-palvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitukset
Henkilötietojen käsittelyn edellytyksenä on käyttäjän suostumus, tai Menevän ja käyttäjän välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Menevä.fi-palvelun käyttäjärekisteritietojen käyttötarkoituksia ovat: Käyttäjän tunnistaminen ja käyttäjänhallinta. Käyttäjien yksilöinti (identifiointi), todentaminen (autentikointi) ja valtuuttaminen (auktorisointi) Menevä:n palveluissa. Palvelujen tietoturvallisuus sekä käyttöoikeuksien ja pääsyn hallinta. Toiminnan laadun ja turvallisuuden varmistaminen. Markkinointi ja kontaktointi. Palautteiden kerääminen. Ilmoittautumiset järjestettäviin infotilaisuuksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Tervetuloakyytiin.fi -sivuston käyttäjärekisteri sisältää seuraavia tietoja:

5.1. KÄYTTÄJÄN PERUSTIEDOT
-Sähköpostiosoite

5.2. YKSILÖIVÄT TUNNISTEET
-Verkkopalvelujen käyttöön liittyvät asiakkaan tunnisteet
-Käyttäjän itse ilmoittamat tiedot

5.3 TAPAHTUMAKOHTAISET TIEDOT
-Sovellusten ja palvelujen käyttötiedot sisältäen lokitiedot, evästeet, istuntotunnisteet, IP-osoitteen sekä selain- ja käyttöjärjestelmätiedoista lasketun tunnisteen tietojen käsittelyyn liittyvät tiedot.

5.4. TALLENNUS
Menevä Oy säilyttää vain toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti. Tervetuloakyytiin.fi-palvelun käyttäjärekisteri sijaitsee webhotellissa, josta Menevä on tilannut käyttöönsä palvelintilaa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Käyttäjään liittyviä tietoja kerätään käyttäjältä itseltään verkkopalveluun rekisteröitymisen yhteydessä sekä verkkopalvelun käytön yhteydessä.

7. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat
Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa. Menevä Oy käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi. Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää sivuston kehittämiseen sekä mittaamiseen ja optimointiin. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten Menevä Oy ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot
Käyttäjän henkilötietoja ei luovuteta Menevä Oy:n lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä. Käyttäjätietoja voidaan siirtää tai luovuttaa käyttäjän tekemän toimeksiannon toteuttamiseksi tai käyttäjän suostumuksella myös väliaikaisiin rekistereihin, kuten kontaktointi- tai tutkimusrekistereihin. Näiden rekistereiden tietoja käsitellään ainoastaan kunkin rekisterin käyttötarkoituksia varten, erikseen informoidulla tavalla. Pääsääntöisesti Menevä ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla mikäli: Tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Menevä Oy käyttäjärekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Menevä Oy:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat yrityksen palveluksessa, sekä Menevä Oy:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Menevä Oy:n verkkopalvelun tietoliikenne on salattua ja asiakas tunnistaa kyseisen palvelun osoitteen oikeellisuuden varmenteesta.

10. Tarkastusoikeus
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi. Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella: Menevä Oy, Tietosuojavastaava, Menevä Oy:n käyttäjärekisteri / Henkilötietojen tarkastuspyyntö, Panimokatu 2A, 00580 Helsinki. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nim, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan käyttäjän väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

11. Tiedon korjaaminen
Käyttäjä voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ottamalla yhteyttä henkilökohtaisesti edellämainittuun tietosuojavastaavaan.