Meillä
kaikilla on

mahdollisuus
vaikuttaa.

Menevä on syrjinnästä vapaa alue.

Näin me toimimme

Yhdenvertaisuuden puolesta.

 

Yhdenvertaisuuden puolesta on helppo sanoa kyllä. Jokainen meistä haluaa tulla hyväksytyksi yksilönä, sellaisena kuin on, ja tulla arvioiduksi tekojensa kautta ennemmin kuin ulkoisesti näkyvien tekijöiden kautta: iän, ihonvärin, syntyperän, vamman, vakaumuksen, seksuaalisen suuntauksen tai mielipiteen määrittämänä. Jokaisella meistä on yhtäläiset oikeudet tulla kuulluksi ja nähdyksi sellaisena kuin on. Kukaan ei ole tunnoton itseään kohtaan suunnatuille satuttaville sanoille, sivuun käännetyille katseille tai epäoikeudenmukaisuudelle. Me haluamme sanoa kyllä välittämiselle ja toisen ihmisen arvostamiselle. Yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen on meidän toiminnassamme punaisena lankana ja selkänojana päätöksenteossa. Lopulta vain tehdyillä teoilla on merkitystä.

Tervetuloa kyytiin!

 

Näin me toimimme:

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1: Kohtelemme kaikkia asiakkaitamme ja työntekijöitämme tasavertaisesti.

Kohtelemme kaikkia tasavertaisesti ‒ riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muista henkilöön liittyvistä ominaisuuksista. Haluamme, että meille on hyvä tulla töihin ja että työntekijämme voivat työskennellä turvallisessa ilmapiirissä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2: Me toivotamme kaikki tervetulleiksi!

Menevä on sitoutunut vuoden 2017 alusta syrjinnästä vapaaksi alueeksi jolloin aloitimme Tervetuloa kyytiin! -kampanjan. Tavoitteenamme on tuoda esille taksialan työntekijöiden monimuotoisuutta, vähentää ennakkoluuloja sekä ehkäistä syrjivää toimintaa ja alentaa kynnystä ilmoittaa kohdattu syrjintä tai muu epäasiallinen käytös. Toimitilamme ja taksiautomme ovat syrjinnästä vapaata aluetta. Toimintamme ytimessä on tasavertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaate, haluamme että työntekijämme ja asiakkaat tuntevat itsensä tervetulleeksi ja kohdatuksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3: Huomioimme erikoistarpeet ja tuotamme luotettavaa palvelua.

Kuten kuljettajamme, myös asiakkaamme heijastavat nykypäivän monimuotoista Suomea. Tuotamme päivittäin laadukasta palvelua varsin monenlaisille asiakkaille. Osa heistä tarvitsee liikkumisessa ja toimissaan myös erityistä apua ja tukea, jonka kuljettajamme tarjoavat luonnollisena osana matkaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4: Kaikilla – niin asiakkaillamme kuin työntekijöillämme – tulee olla mahdollisuus turvalliseen matkaan.

Syrjintä vaikuttaa negatiivisesti työntekijöidemme työturvallisuuteen ja huonontaa myös asiakkaidemme kokeman palvelun laatua. Haluamme, että kaikki pääsevät taksin kyydissä turvallisesti perille. Arvostamme työntekijöitämme, ja haluamme taata heille turvallisen ympäristön ammattinsa harjoittamiseen.

 

 

 

 

 

 

 

§ 5: Edistämme yhdenvertaisuutta ja ehkäisemme syrjintää aktiivisesti.

Mikäli asiakkaamme havaitsee palveluidemme yhteydessä syrjintää, hän voi ilmoittaa kokemastaan helposti. Kuljettaja on ongelmatilanteissa ensisijaisesti yhteydessä esimieheensä, joka on tukena selvittämässä asiaa. Työssä kohdatun syrjinnän ehkäisyn tavoitteena on myös tukea työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Toteutamme myös säännöllisesti selvityksen työntekijöiden kohtaamasta syrjinnästä osana yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Monikulttuurisuuden puolesta.

 

Kulttuurien välisissä kohtaamisissa mahdollisesti syntyvä kitka saa nykypäivänä laajaa huomiota, mutta kuinka usein pysähdymme miettimään niitä uusia arvokkaita näkökulmia joita monikulttuurinen ympäristö tekemiseemme tuo? Emme ehkä usein pysähdy miettimään sitäkään, että oma kulttuurimme on aina monien, aikojen saatossa sitä muovanneiden vaikutteiden summa, eikä sen muovautuminen ole pysähtynyt tänäkään päivänä. Meillä on aina uutta opittavaa toisiltamme, siksi kulttuurimme muuttuu, oli kyse sitten työkulttuurista, tavoista tai taiteesta. Emme voi koskaan tietää ennakkoon, saammeko toistemme näkökulmat sovitettua yhteen sulavasti ja vaivattomasti, mutta yhdestä asiasta voimme aina olla varmoja: Yhdessä tekemällä opimme enemmän.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Meillä on kaikilla velvollisuus muuttaa maailmaa.”

Moses W.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Me ollaan kaikki samanlaisia.”

Kamrul A.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Haluan kasvattaa lapseni myös kunnioittamaan muita sellaisena kuin he ovat.”

Svetlana T.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tasavertaisuus pitäisi olla itsestäänselvyys.”

Timo T.

Ilmoita syrjinnästä

Hyväksyn tietojen keräämisen selosteen mukaan.

Lomakkeen tietosuojaseloste.

Tutustu lisätietoon:

Sisäministeriön yhdenvertaisuus.fi -sivuston Syrjinnästä vapaa alue -kampanja.

Menevä Oy on Suomen Paralympiakomitean virallinen yhteistyökumppani.